14 januari 2014

Bodemsensor EM38-MK2 ook in andere sectoren!

Afgelopen najaar is onze EM38-MK2 bodemsensor in andere sectoren getest. Zo hebben wij percelen ingescand van boomkwekers, fruittelers, tuinen en bij golfbanen. De resultaten van deze testen zijn positief en ook voor deze sectoren kunnen wij veel gaan betekenen op het gebied van precisielandbouw. LoonwerkGPS brengt de percelen in kaart voordat een aanplant wordt gerealiseerd. Hierdoor worden problemen met eventuele slechte bodemstructuren worden voorkomen.

Terug <