Automatische besturing

Automatische besturingsystemen zijn systemen de voertuigen en machines aansturen om zo nauwkeurig mogelijk te rijden. Hierdoor kan overlap worden beperkt wat geld opleverd in cappaciteit, brandstofverbruik, slijtage en werkcomfort.  Het Reichhardt Ultra Guidance PSR systeem is uniek omdat het niet alleen via gps aangestuurd wordt maar ook via tasters, sensoren en zelfs camera's.

 

 

Uw investering zal zichzelf snel terugverdienen

Landbouwkundige studies hebben keer op keer bewezen dat met het breder worden van de werkbreedte ook de overlap toeneemt. Tot wel 7% diesel, machinekosten, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen kan worden bespaard met een state-of-the-art navigatie of besturingssysteem.

Daarnaast worden veel minder planten beschadigd als u ook gebruik maakt van onze Reichhardt ultrasoon sensor besturing bij de mechanische onkruidbestrijding. Stel u eens voor hoe snel een automatisch besturingssysteem zichzelf nu terugverdient.

 

10 goede redenen om deze investering te doen

Een automatisch besturingssysteem van landbouwgps...

 

  • zal uw kosten voor brandstof, manuren, zaaizaad, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen omlaag brengen

  • zal uw efficientie en productiviteit verhogen

  • zal u in staat stellen op maximale capaciteit te werken en verlengt de levensduur van uw machines

  • zal de stress en belasting van de chauffeur verminderen

  • optimaliseert de benutting van de volledige werkbreedte

  • zal absoluut de kwaliteit van uw werkzaamheden verbeteren

  • verzekert dat de kwaliteit van het werk consistent blijft, desnoods heel het klokje rond

  • kan worden opgebouwd op elke hydraulisch gestuurde machine

  • levert de chauffeur veel meer tijd om zich op de afstelling van het werktuig te concentreren

  • stelt u in staat om rendabeler te opereren.